MiLi

产品线: U盘移动电源(充电宝)

网    址:http://www.mymili.cn

电    话: 400-7775-777

公司介绍

MiLi“Smallisbeautiful,小即是美,智能改变生活!”是对MiLi产品的最佳诠释!... [更多]

产品展示

 • U盘新品排行
 • 移动电源(充电宝)新品排行
 • 1
  MiLi HI-D92 iData Pro(256GB)
  • 存储容量:256GB
  • 接口类型:USB3.0
  • 数据传输率:PC:读出:40MB/s,写入:30MB/s
   手机连接:读出:25MB/s,写入:15MB/s
  • 外形尺寸:41*28*7.7mm
  • 产品重量:11.9g
  • 产品类型:手机U盘
  价格:¥1299   点评:1
 • 2
  MiLi HI-D92 iData Pro(128GB)
  • 存储容量:128GB
  • 接口类型:USB3.0
  • 数据传输率:PC:读出:40MB/s,写入:30MB/s
   手机连接:读出:25MB/s,写入:15MB/s
  • 外形尺寸:41*28*7.7mm
  • 产品重量:11.9g
  • 产品类型:手机U盘
  价格:¥799   点评:1
 • 3
  MiLi HI-D92 iData Pro(64GB)
  • 存储容量:64GB
  • 接口类型:USB3.0
  • 数据传输率:PC:读出:40MB/s,写入:30MB/s
   手机连接:读出:25MB/s,写入:15MB/s
  • 外形尺寸:41*28*7.7mm
  • 产品重量:11.9g
  • 产品类型:手机U盘
  价格:¥399   点评:1
 • 4
  MiLi HI-D92 iData Pro(16GB)
  • 存储容量:16GB
  • 接口类型:USB3.0
  • 数据传输率:PC:读出:40MB/s,写入:30MB/s
   手机连接:读出:25MB/s,写入:15MB/s
  • 外形尺寸:41*28*7.7mm
  • 产品重量:11.9g
  • 产品类型:手机U盘
  价格:¥199   点评:1
 • 5
  MiLi HI-D92 iData Pro(32GB)
  • 存储容量:32GB
  • 接口类型:USB3.0
  • 数据传输率:PC:读出:40MB/s,写入:30MB/s
   手机连接:读出:25MB/s,写入:15MB/s
  • 外形尺寸:41*28*7.7mm
  • 产品重量:11.9g
  • 产品类型:手机U盘
  价格:¥399   点评:1
点击查看更多

主营业务

售后服务

 • 保修政策

  全国联保,享受三包服务

 • 客服电话

  中国:400-777-5777
  其他地区:755-8374-1500

 • 电话备注

  9:00-18:00

 • 详细内容

  如果在您使用MiLi产品的过程中有任何的问题,请联系我们的客服人员。若问题仍未得到解决,客服人员将会建议您将产品送回我司进行产品故障检测,我们将会按照实际情况为您提供维修服务。进入官网>>